RODO
 
RODO.
Ochrona danych osobowych jest traktowana w Fabryce Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna w sposób priorytetowy. Uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także wymagania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez Fabrykę Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółkę Akcyjną Państwa danych osobowych.

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności i Cookies.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy stosowne klauzule informacyjne dla naszych Klientów, dostawców oraz dla kandydatów do pracy.


KLAUZULA KLIENT
KLAUZULA DOSTAWCA
KLAUZULA KANDYDAT DO PRACY
KLAUZULA KORESPONDENCJA E-MAILOWA
KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK