MEDIA BUMAR
"BUMAR - KOSZALIN" posiada 70 – letnie doświadczenie, które jest niezbędne do uzyskania najlepszego rezultatu. Realizuje produkcję w oparciu
o własne rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesne technologie, zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność wyrobów.