O firmie


Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie
75-842 KOSZALIN ul. Lechicka 51
NIP: 669-05-01-414
REGON: 330581085
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054448 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS

"Bumar-Koszalin" to firma z 70-letnią tradycją i doświadczeniem. Specjalizuje się w produkcji podnośników pożarniczych, a także podnośników montażowych, wykorzystywanych do wszelkich prac na wysokościach.

 

Firma stale produkuje kilkanaście typów podnośników montażowych o wysokościach roboczych od 10 do 40 m, w tym również podnośniki dopuszczone do pracy pod napięciem do 1 kV. Jednocześnie odbywa się również produkcja podnośników pożarniczych, których wysokości ratownicze zawierają się między 23 a 46 m.

 

Zarówno konstrukcje podnośników, jak również ich wygląd zewnętrzy jest wynikiem pracy własnego biura konstrukcyjnego.

Prodnośniki GRUPY WISS są nie tylko dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, ale także strefy klimatycznej, w jakiej będą eksploatowane.