Certyfikaty

Firma "Bumar - Koszalin" otrzymała certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz świadczy,

że przedsiębiorstwo jest wiarygodnym kontrahentem, gwarantującym Klientom powtarzalną, wysoką jakość wyrobów i usług.

Bumar wdrożył także system jakości AQAP 2110:2016 dotyczący zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych oraz produkcji zgodnie z wymogami standaryzacyjnymi NATO oraz Systemem Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015.