Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy: 7.100.000 złotych
Kapitał wpłacony: 7.100.000 złotych