Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy: 22.544.000 zł
Kapitał wpłacony: 22.544.000 zł