Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy: 11.320.000 zł
Kapitał wpłacony: 11.320.000 zł