Podnośnik PTM-32M  

PODWOZIE

typ

 

Mercedes Benz Econic 1835 4x2 

WYMIARY

dł. x szer. x wys.

 

8950mm x 2550 mm x 3270 mm

MASA

18 ton

STEROWANIE

główne stanowisko kierowania przy

kolumnie obrotowej, dodatkowe

w koszu ratowniczym

WYSIĘGNIKI

typ

max. wysokość robocza

max. wysokość ratownicza

max. wysięg poziomy

 

teleskopowy + manewrowy

32 metrów

30 metry

22,6 metrów 

KOSZ RATOWNICZY

materiał

max. obciążenie

 

aluminium

400 kilogramów

UKŁAD WODNY

 

suchy pionwodny do prowadzony do

koszaz podłączeniami z tyłupojazdu,

Wyposaż o ny wdziałko wodno-pianowe,

dodatkową nasadę i zraszacze

DZIAŁKO

WODNO-PIANOWE

sterowane z kosza ratowniczego

 

 

 
Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna kompletacja na podstawie wymagań użytkownika.